Merry Christmas and Happy New Year 2020

        Merry Christmas and Happy New Year 2020 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ สร้างความสนุก ความสุข รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ กับน้อง ๆ เยาวชน บุคลากร ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีและให้การอนุเคราะห์การจัดกิจกรรม กว่า 20 แห่ง ได้แก่ ร้านครัวศรีออน, ร้านไทยเสรี, ร้านช้าง, ร้านเรือนภาพ, ร้าน MB COM, ร้านขนมบ้านคุณเอื้อ, ร้านคิดส์เจริญ, ร้าน Advice, ร้านปาด๊อง, ร้านขนมสมศรีตลาดสดแม่ฮ่องสอน, CAT แม่ฮ่องสอน, ร้าน SHONG CHA BROWN SUGAR, ร้านแสงสีเสียง, ร้านอุดมอะไหล่, ธนาคารกรุงเทพ, คุณหนุ่ม อบจ.,ร้านเสื้อผ้าหน้าโรงพัก, อาจารย์อิศรา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่บุคลากรศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มา ณ โอกาสนี้ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park