สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ตุ๊กตาหิมะ Snowman

        หน้าหนาวแล้ว เรามาทำ Snowman รับหน้าหนาวกันนะเด็ก ๆ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ตุ๊กตาหิมะ Snowman" ในวันเสาร์ ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 15.00 น.ณ ห้องเด็ก Kids Room เพื่อส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการใด้แก่เด็ก ๆเพื่อให้ เด็ก ๆ จะได้รู้จักงานประดิษฐ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park