สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ถุงกระดาษทำมือ

        มาช่วยกันลดโลกร้อน ด้วยกันทำถุงกระดาษใช้กันดีกว่านะจ๊ะ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ถุงกระดาษทำมือ" ในวันเสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room เพื่อส่งเสริมทักษะด้านจริยธรรมในการช่วยกันษาโลกและจะได้รู้จักงานประดิษฐ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park