สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บันไดงู รู้ไอที

       น้อง ๆ สนุกในการเล่นเกม และยังได้ความรู้เกี่ยวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และพร้อมคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์จากการเล่นเกมอีกด้วยนะ กับกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน บันไดงู รู้ไอที จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park