สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน มือนี้มีดีอะไร

        มือนี้มีดีอะไร วันเด็กปีนี้เด็กๆอยากจะทำความดีอะไรกันเอ่ย มาเล่ากันฟังหน่อยซิ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "มือนี้มีดีอะไร" ในวันเสาร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room
        เพื่อส่งเสริมทักษะด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเสริมสร้างความคิดและจิตสำนึก โดยการนำมือทาบลงบนกระดาษแข็งแล้ววาดตามรอยมือ แล้วเขียนว่าจะทำความดีอะไร ในมือที่วาดไว้ พร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงา
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park