สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เปลวไฟลอยน้ำ

เปลวไฟลอยน้ำ เอ๊ะ!!! มันลอยได้ยังไงนะ ไปตามหาความจริงกันเลย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "เปลวไฟลอยน้ำ" ในวันเสาร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.เทียนไข
   2.แก้วทรงสูงใส่น้ำ (ต้องสูงกว่าความยาวเทียนนะ)
   3.หมุดหัวหมวก หรือตะปูเกลียวตัวเล็กๆ"

วิธีเล่น
   1.เติมน้ำลงในแก้ว 5/6 แก้ว 
   2.นำหมุดมาปักลงที่ฐานเทียนไข(ด้านป้าน)
   3.นำแท่งเทียนใส่ลงไปในแก้วน้ำ แล้วจุดเทียน

ผลการทดลอง
   เทียนไขลอยอยู่ที่ผิวน้ำได้ และไฟก็จะไม่ดับ เพราะเทียนทำจากขี้ผึ้งพาราฟินจึงไม่เปียกน้ำ และหมุดหัวหมวก ทำหน้าที่เป็นจุดรวมน้ำหนักให้อยู่ที่แกนกลางแท่งเทียนจึงไม่เอียงคว่ำ
ขี้ผึ้งพาราฟินเป็นไขมันที่ได้จากการกลั่นจากปิโตรเลียมมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาติ คล้ายกับขี้ผึ้ง จุดหลอมเหลวที่ 47-64 องศาเซลเซียส ซึ่งขี้ผึ้งพาราฟินบริสุทธิ์จะมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ไม่ละลายน้ำ พาราฟินมักนำมาทำเทียนไข หรือเคลือบวัสดุต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้โดนความชื้นจากน้ำ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park