สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ป๊อบอัพสไลด์

        ป๊อบอัพสไลด์ แฝงด้วยความรู้ เด็ก ๆ สนุกกันใหญ่เลย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ป๊อบอัพสไลด์" ในวันเสาร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
  1.กาว
  2.กระดาษแข็งสีขาว
  3.สีหรือเมจิก

วิธีเล่น
  1.ให้เด็ก ๆ พับขอบตามตามเส้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ขีดไว้ให้
  2.ประกอบชิ้นงานทั้งหมดเข้าด้วยกันตามที่เจ้าหน้าได้จัดเตรียมไว้ให้
  3.ให้ติดรูปต่างต่างพร้อมให้เด็กเขียนคำศัพท์ไทย - อังกฤษ พร้อมตกแต่งภาพระบายสีให้สวยงาม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park