สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กระเป๋าผ้า จากเสื้อตัวเก่า

        เด็กไทยยุคใหม่ ช่วยลดโลกร้อน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระเป๋าผ้า จากเสื้อตัวเก่า" ในวันเสาร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
  1 เสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้ว
  2 กรรไกร

วิธีเล่น
  1 ใช้กรรไกรตัดส่วนแขนออก
  2 กลับด้านเสื้อ
  3 ใช้ชามทรงกลมวาดรอบคอเสื้อเป็นรอยประใช้วัสดุทรงตรงทาบตรงปลายเสื้อและวาดเป็นเส้น
  4 ตัดชายเสื้อเป็นเส้นๆ
  5 ผูกชายเสื้อเป็นคู่ๆเพื่อทำเป็นก้นกระเป๋า
  6 กลับด้านหน้าเสื้อออกมา

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park