สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน หมูออมสิน

        นำวัสดุเหลือใช้ มาทำให้เป็นประโยชน์ โดยการมาทำออมสินหมู ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "หมูออมสิน" ในวันเสาร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
  1.ขวดน้ำ
  2.กาว
  3.กระดาษ
  4.สีหรือเมจิก

วิธีเล่น
  1.นำขวดพลาสติกน้ำอัดลมมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นนำขวดพลาสติกตัดออกเป็นสามส่วน (เจ้าหน้าทำให้)
  2.นำกระดาษมาติดรอบขวด
  3.ตกแต่งโดยการใส่หู ตา จมูก

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park