สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน มอญซ่อนผ้า

        การละเล่นแบบไทย เล่นยุคไหนก็ยังสนุก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "มอญซ่อนผ้า " ในวันเสาร์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1. ผ้าสำหรับกิจกรรม
   2. แป้ง

วิธีเล่น
   1. หาคนที่เป็นมอญ 1 คน
   2. คนอื่นที่ไม่ได้เป็นมอญ นั่งล้อมเป็นวงกลม หันหน้าเข้าข้างในวงแล้วร้องเพลงมอญซ่อนผ้า
   3. ในขณะที่ผู้ที่นั่งร้องเพลงมอญจะถือผ้าแอบไว้เดินไปรอบวงระหว่างเดินก็จะวางผ้าลงที่พื้นข้างหลังผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในระยะที่ผู้นั่งจะเอื้อมมือมาถึง แล้วเดินทำท่าว่ายังมีผ้าอยู่ในมือเพื่อไม่ให้เพื่อนผิดสังเกต เมื่อเดินมาถึงที่วางผ้าไว้ก็หยิงผ้าขึ้นมาตีผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าผ้า ผู้ที่ถูกไล่ตีต้องวิ่งให้รอบวง และเมื่อมาถึงที่นั่งของตนก็จะนั่งลงที่เดิม มอญก็จะหาที่ซ่อนต่อไป
  4. ในขณะที่มอญกำลังหาที่ซ่อนผ้า ผู้ที่นั่งอยู่ใช้มือคลำไปข้างหลัง เพื่อจะได้พบผ้าที่มอญอาจจะมาวางไว้ข้างหลังตนถ้าหยิบผ้าได้

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park