สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

        นำวัสดุเหลือใช้ มาทำให้เป็นประโยชน์ โดยการมาทำกระถางดอกไม้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

ในวันเสาร์ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.ขวดน้ำพลาสติกหรือแก้วพลาสติก
   2.สีน้ำ

วิธีเล่น
  1.นำขวดน้ำหรือแก้วพลาสติกมาตัดตามความต้องการ
  2.ตกแต่งด้วยสีเมจิกให้สวยงาม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park