สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กล่องใส่ปากกาจากหนังสือพิมพ์

        หนังสือพิมพ์หรือหนังสือนิตยสาร ที่อ่านแล้วไม่รู้จะไปทำอะไร งั้นเรามาทำเป็นกล่องใส่ปากกากันนะเด็ก ๆ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กล่องใส่ปากกาจากหนังสือพิมพ์

ในวันเสาร์ ที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.กระดาษหนังสือพิมพ์
   2.กาว
   3.ลังกระดาษ
   4.กรรไกร
   5.ไม้เสียบลูกชิ้น
วิธีทำ
   1.นำกระดาษหนังสือพิมพ์มาม้วนให้เป็นหลอด ติดกาวระหว่างม้วนให้เรียบร้อย ทำหลายๆอัน พักไว้
   2. ติดกาวให้เรียบร้อย ตัดส่วนที่เกินออก
   3. ตกแต่งขอบด้านล่าง และด้านบน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park