สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก

        ปลูกถั่วเขียว แต่กลายเป็นถั่วงอก อยากรู้ว่าปลูกยังไงต้องมาร่วมกิจกรรมกันนะจ๊ะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เพาะถั่วงอกในขวดพลาสติก

ในวันเสาร์ ที่ 25 เดือน กรกฎาคมคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.ขวดน้ำพลาสติก
   2.ถั่วเขียว
   3.คัตเตอร์
   4.ถุงดำพรางแสง

วิธีทำ
   1.เตรียมอุปกรณ์ ขวดน้ำพลาสติก/ถั่วเขียว/คัตเตอร์/ถุงดำพรางแสง
   2.นำขวดมาตัด (ทำส่วนที่เอาไว้เปิดรดน้ำ)
   3.ตกแต่งขอบด้านล่าง และด้านบน
   4.นำถั่วเขียวมาใส่ ใส่แค่ประมาณ1ข้อของขวดน้ำตามรูป แช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ 6-8 ชม. (น้ำเย็น2ส่วนต่อน้ำร้อน1ส่วน)
   5.วางขวดแนวนอน และเอาสแลนพรางแสงมาพันรอบขวดเพื่อลดแสง
   6.รดน้ำวันละ4-5ครั้ง 5 วัน
   7.นำออกจากขวด ได้ถั่งงอกพร้อมทาน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park