สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ถุงน้ำหอมจากดอกไม้สด

        ใกล้วันแม่แล้ว ไม่รู้จะเอาอะไรมอบให้แม่ งั้นเรามาทำถุงน้ำหอมจากดอกไม้สดให้คุณแม่กันนะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ถุงน้ำหอมจากดอกไม้สด" 

ในวันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.ดอกไม้สด (มะลิ , กุหลาบ)
   2.ถุงใส่ดอกไม้

วิธีทำ
   1.น้ำดอกไม้ใส่ถุงเป็นการน้ำหอมโดยดอกไม้จากธรรมชาติ เพื่อลดการใช้สารเคมี และเนื่องในเดือนนี้เป็นเดือนสิงหา ซึ่งเป็นวันแม่นั้น เราสามารถน้ำถุงน้ำหอมนี้ มอบให้แม่เป็นของขวัญ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park