สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กระดาษปากแก้ว

        กระดาษปากแก้ว มันเป็นยังไงนะ อยากรู้ต้องมาทำกิจกรรมกับเรานะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระดาษปากแก้ว" 

ในวันเสาร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.แก้วน้ำ
   2.กระดาษ
   3.น้ำเปล่า

วิธีทำ
   1.ใส่น้ำให้เต็มแก้ว
   2.จากนั้นนำกระดาษมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางไว้บนขอบแก้ว
   3.ค่อย ๆ คว่ำแก้วลง สังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้น
   4.จะพบว่าแผ่นกระดาษนั้นติดไปกับแก้วไม่หล่นลงมา

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park