สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากผลไม้

        มาเรียนรู้คำศัพท์จากภาษาท้องถิ่น ของชนเผ่าไทใหญ่กับชนเผ่ากะเหรี่ยง ได้ด้วยกันนะคะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ศัพท์น่ารู้จากผลไม้" 

ในวันเสาร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.ป้ายคำศัพท์

วิธีทำ
   1.ชูป้ายคำศัพท์
   2.สอนคำศัพท์ให้เด็กพูดตาม เป็นภาษา ไทยใหญ่และกระเหรี่ยง
   3.ให้เด็กๆ พูดตามเป็นคำๆ
   4.ชูป้ายคำศัพท์แล้วให้เด็กแข่งกันตอบ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park