สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน หมากเก็บ

        หมากเก็บ การละเล่นพื้นบ้าน ไม่ว่าจะยุคไหนเล่นเมื่อไหร่ ก็ยังคงสนุกเสมอ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "หมากเก็บ" 

ในวันเสาร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
  1.ก้อนหิน

วิธีเล่น
  1.จับคู่กับเพื่อน 2- 5 คน
  2.จากนั้นทำการเป่ายิ้งฉุบกันเพื่อจัดลำดับการเล่นก่อนหลัง
  3.คนที่ได้ที่ 1 ให้เริ่มก่อน
  4.ถ้าคนที่ 1 ทำลูกหินตกก็ให้สลับคนที่ 2 เล่นต่อไปจนครบ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park