สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน กระดาษปากแก้ว

        กระดาษเหลือใช้ หรือสมุดที่ยังเขียนไม่หมด อย่าพึ่งทิ้งนะเด็ก ๆ เรานำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยกันทำสมุดเล่มเล็กหรือสมุดโน๊ตกันนะ  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "กระดาษปากแก้ว" 

ในวันเสาร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.กระดาษ
   2.กระดาษสี
   3.เครื่องเจาะรู
   4.เชือก
   5.กรรไกร
   6.สี

วิธีทำ
   1.ตัดกระดาษให้เป็น 1 ส่วน 4
   2.ตัดกระดาษสีเพื่อทำปก
   3.เจาะรูกระดาษทั้งหมด
   4.นำเชือกมาร้อยแล้วมัดรวมกัน
   5.ตกแต่งให้สวยงาม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park