สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ลำโพงกระดาษ

        ลำโพงจากแกนกระดาษทิชชู่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อุปกรณ์หาง่าย ทำได้ไม่ยาก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "ลำโพงกระดาษ" 

ในวันเสาร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ 2 ใบ
   2.แกนกระดาษทิชชู่ หรือกระดาษแข็ง
   3.กรรไกร
   4.เทปกาว

วิธีทำ
   1.เจาะกระดาษตามแนวยาวให้ได้ช่องพอดีกับฐานโทรศัพท์
   2.ตัดด้านข้างแก้ว 2 ใบออกเป็นช่องกลม ๆ ขนาดเท่ากับแกนกระดาษ เพื่อเสียบแกนกระดาษ
   3.ใส่ปลายแกนกระดาษแต่ละข้างเข้ากับช่องแก้วแต่ละใบที่เจาะไว้
   4.ตกแต่งให้สวยงาม

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park