สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน การ์ตูนใบไม้

        การ์ตูนจากใบไม้ฉบับเด็กๆ จากความคิดของน้อง ๆ น่ารักทุกตัวเลย  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน "การ์ตูนใบไม้" 

ในวันเสาร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องเด็ก Kids Room

อุปกรณ์ที่ใช้มี 
   1.กระดาษ A4
   2.ใบไม้
   3.กรรไกร
   4.ดินสอ

วิธีทำ
   1.วาดรูปการ์ตูนตามที่ต้องการ
   2.ตัดใบไม้มาแปะตามรูปการ์ตูนที่วาดไว้
   3.ติดกาวให้ทั่วๆ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park