สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ออกเสียงคล้ายกัน แต่ความหมายต่างกัน

        น้อง ๆ เรียนรู้บางคำที่ออกเสียงคล้ายกัน แต่ความหมายต่างกัน ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park