สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโควิด - 19

        เด็ก ๆ เรียนรู้คำศัพท์และ วิธีการปฏิบัติตัวในโรงเรียน จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโควิด - 19 ในวันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
สัปดาห์หน้ามาพบกัน ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง 

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park