สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน หลอดหมุนได้

       น้องๆ นำหลอดมาวางบนฝาขวดน้ำแล้วใช้นิ้วชี้ใกล้หลอดโดยไม่สัมผัส หลอด หลอดไม่หมุน แต่เมื่อใช้กระดาษทิชชู่ถูหลอดดูดน้ำแล้วนำไปไว้แบบเดิมแล้วใช้นิ้วชี้ใกล้หลอดโดยไม่สัมผัสหลอด ทำให้หลอดหมุนได้ ทำให้น้องๆหายสงสัยในการทดลอง ตอน "หลอดหมุนได้"  จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park