ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน


        เนื้อหาการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การแนะนำโครงการ SDG Incbation for Local Hubs ,ทำความรู้จักกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ,บันไดการมีส่วนร่วมของเยาวชน และทดลองออกแบบกิจกรรมเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมพุดคุยกับตัวแทนเยาวชนเกี่ยวกับประสบการณ์มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2565 และวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom
      ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ,นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือกับพื้นที่การเรียนรู้ในท้องถิ่น ร่วมกับทีม UNDP ,สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park