สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน สร้อยข้อมือลายเปีย

        สร้อยข้อมือลายเปีย ฉบับเด็ก ๆ น่ารักกันทุกอันเลย กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน สร้อยข้อมือลายเปีย จัดทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park