สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ศัพท์น่ารู้จากคำทักทาย (กะเหรี่ยง)

        เอาะเม แปลว่ากินข้าว แล้วถ้ากินน้ำต้องพูดยังไง อยากรู้ไปดูพร้อมๆ กันใน สร้างฝันสร้างคิดส์ ศัพท์น่ารู้จากคำทักทาย (กะเหรี่ยง) กิจกรรมจัดทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park