สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน พวงกุญแจจากไหมพรม

       พวงกุญแจไหมพรม สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริง เด็กๆ น่ารักตั้งใจทำพวงกุญแจ กิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์จัดทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park