แจกชุดอุปกรณ์ สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go

       สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go วันที่ 19 มีนาคม 2565 นี้ แวะมารับชุดอุปกรณ์ หน้าศูนย์ ICT เริ่ม 10.30 น. ทุกสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน แล้วนำกลับไปเรียนรู้ประดิษฐ์พร้อม ๆ กันผ่านออนไลน์

### สำหรับ 10 คนแรก มีของของขวัญพิเศษมอบให้ ###
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park