สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน DIY ถุงผ้า

        ถุงผ้าเก๋ๆ ทำเอง ใช้เอง น้องสนุกที่ได้ทำ และมีความสุขกับผลงานตัวเอง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park