สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บอร์ดเกม Die Fiesen 7

       บอร์ดเกมสร้างความความเพลิดเพลิน และฝึกสมาธิจากการเล่น ในกิจกรรมสร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน บอร์ดเกม Die Fiesen 7 จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียน     

 

 


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park