สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบ

        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park