สร้างฝัน สร้างคิดส์ วิทยาศาสตร์ To Go การทดลองเกี่ยวกับน้ำและสี

        วิดีโอบันทึก กิจกรรม “สร้างฝัน สร้างคิดส์ วิทยาศาสตร์ To Go การทดลองเกี่ยวกับน้ำและสี เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา กิจกรรมดำเนินงานภายใต้โครงการ เปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ตามแนวคิด ถนนสายวิทยาศาสตร์ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2565 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คลิกเพื่อรับชมย้อยหลัง ติดต่อเคาน์เตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park