แจกชุดอุปกรณ์ สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go

สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go แจกชุดอุปกรณ์ ประดิษฐ์ DIY ทดลองวิทยาศาสตร์ และภาษาน่ารู้ ทุกวันเสาร์ที่ 1 และ3 ของเดือน เวลา 10.30 น. หน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กๆ สามารถนำชุดอุปกรณ์ กลับไปทำด้วยตนเองได้ที่บ้าน

### สำหรับ10คนแรก มีของของขวัญพิเศษมอบให้ ### 

 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park