สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ขวดนักดำน้ำ

          ขวดนักดำน้ำ เรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ การจม การลอยในของเหลว เด็กๆ ชอบใจที่ได้ทดลอง ตอน "ขวดนักดำน้ำ" จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์
ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park