สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ทบทวนกันอีกที

        น้องๆ ร่วมทดสอบความจำ ความรู้ และความถูกต้องของภาษาไทย เกี่ยวกับคำ ว่าคำไหนถูก และคำไหนผิด ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "ทบทวนกันอีกที" คำนี้ถูกหรือผิด เมื่อวันเสาร์ ที่28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park