การแข่งขันบอร์ดเกม แม่ฮ่องสอน 2022 ประจำเดือน พฤษภาคม กับบอร์ดเกม "First AID"

การแข่งขันบอร์ดเกม แม่ฮ่องสอน 2022 ประจำเดือน พฤษภาคม กับบอร์ดเกม "First AID" ผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
enlightened ด.ญ.ธัญญาทิพย์ ประเสริฐโชติกุล  enlightened
        สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเล่นเกม สามารถมาพบกันได้ในสัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.
มาร่วมสนุกกันนะ ...... ผู้ชนะคนต่อไปอาจเป็นคุณ!!!

รายชื่อผู้ชนะประจำสัปดาห์......
        - ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ เด็กชาย อิสรภาพ จันทร์ทร
        - ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ เบญจมินทร์ โชติภาคิน
        - ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 3 วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ ด.ญ.ธัญญาทิพย์ ประเสริฐโชติกุล
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park