สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go

        สร้างฝันสร้างคิดส์ To Go แจกชุดอุปกรณ์ ประดิษฐ์ DIY ทดลองวิทยาศาสตร์ และภาษาน่ารู้ ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. หน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park