สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์จากกิจกรรมการเรียนรู้

        เรียนรู้และฝึกพูดคำศัพท์ต่างๆ จาก 2 ชนเผ่า ภาษาไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์จากกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ติดตามกิจกรรมกับดีๆได้ทุกสัปดาห์ ที่ ICT วันเสาร์ บ่ายสองโมงตรง
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park