สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน เล่าให้เพื่อนฟัง  

        กิจกรรมสร้างฝัน ตอน เล่าให้เพื่อนฟัง เด็กๆต่างมีหนังสือที่ชอบ แล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง สนุกทุกเรื่องเลย จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park