สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน สไลม์น่ารู้

        เรียนรู้ส่วนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบในการทำสไลม์ ตอน "สไลม์น่ารู้" ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park