สร้างฝัน สร้างคิดส์ ตอน ปริศนาอักษรไขว้ สำนวนไทย  

        เด็กๆ ได้ทบทวน สำนวนไทย ผ่านการเล่มเกมปริศนาอักษรไขว้ใน ตอน ปริศนาอักษรไขว้ สำนวนไทย จัดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก  ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park