ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

       ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปบนถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความยาวของขบวนกว่า 1 กิโลเมตร ไฮไลต์ของปีนี้คือ ขบวนนกกิ่งกะหราที่เข้าร่วมกว่า 100 ตัว ที่อวดโชว์และแสดงให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมชม ในขบวนยังประกอบด้วยจองพาราที่ตกแต่งอย่างสวยงาม (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) การแสดง รำนก โต รำไทใหญ่ กลองมองเซิง ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายหลังขบวนเสร็จสิ้นชุมชนจะนำจองพาราไปถวายยังวัดของแต่ละชุมชน ตลอดจนประดับประดาตามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่าง ๆ










เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park