โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม เข้าชมนิทรรศการ สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี

        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/1 - 5/2 เข้าชมนิทรรศการในวันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 34 ราย และเวลา 11.00 - 12.00 น. จำนวน 33 ราย

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park