รดน้ำ ดำหัว ขอพร ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รดน้ำ ดำหัว ขอพร ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ และทีมบุคลากรศูนย์ เข้ารดน้ำ ดำหัว ขอพร อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2565 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park