ห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ


        ห้องสมุดประชาชนทุกอำเภอ จำนวน 10 ราย เข้าเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 14.00 - 15.00 น. โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ การบริการ การจัดการพื้นที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน       

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park