สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย” ปีที่ 2 เชิญชวนนักศึกษาร่วมประกวดคลิปในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท และหารือแนวทางการร่วมจัดอบรมสำหรับเยาวชนระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมและศูนย์ ICT ปีงบประมาณ 2564 นี้เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park