ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มอบหนังสือและสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำร่องโครงการ "ส่งต่อ มอบรอยยิ้ม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้" เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ และใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยทีมงาน 

โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน โรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 27 คน ด้วยความร่วมมือของผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้จัดสร้างห้องสมุดเพื่อทดแทนห้องสมุดเดิมที่ชำรุด โดยการนำดินภายในโรงเรียนและวัสดุที่มีในชุมชน สร้างเป็นห้องสมุดบ้านดินแห่งใหม่ เปิดมิติแห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ภายหลังห้องสมุดสำเร็จยังคงขาดสื่อการเรียนรู้ หนังสือ เพื่อใช้ในกิจกรรมของห้องสมุดอีกมาก ทางศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จึงได้รวบรวมหนังสือบางส่วนเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในระยะเริ่มต้น และเตรียมแผนเพื่อจัดกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนครั้งต่อไป

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park