ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมป้องกันโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือผู้เข้าใช้บริการทุกคน
"กดเจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้พื้นที่" เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park