สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานศูนย์ทดสอบกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ใจแลน หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน เข้าตรวจและให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน) โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานศูนย์ทดสอบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park