นิเทศก์นักศึกษาฝึกงานวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

       เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 อาจารย์จากวิทยลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลการนิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park